Open menu

Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden


Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 64

Vul onderstaand formulier in om het BNO Zekerheidspakket aan te vragen.
U hoeft naast de algemene gegevens alleen voor de te verzekeren onderdelen de gevraagde gegevens in te voeren.


Wij zullen binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.     

Algemene gegevens


Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw?Belendingen (naast gelegen gebouwen)

Is er sprake van inpandige belendingen en of andere gebruikers van het gebouw?
Constructie van het gebouw

Buitengevels

Vloeren

Daken


Is er een kelder aanwezig?Beveiliging

Overspanning / Inductie?
Elektronisch alarm? (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Doormelding?Indien ja naar:

Bouwkundig (kopie certificaat kunt u onderaan het formulier meezenden)

Slanghaspels aanwezig?Handblussers aanwezig?Elektrische installatie en verwarming

Vindt er regelmatig onderhoud van de elektrische installatie plaats?Wordt dit onderhoud door een erkend installateur uitgevoerd?Op welke wijze geschiedt de verwarming?
Is er een onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallatie?Te verzekeren onderdelen

Verzekering
Computer en elektronica

Gewenste dekking op computer en elektronica (niet gespecificeerd) tijdens verblijf op eigen locatie
Uitkeringstermijn

  • Extra kosten 13 weken
  • Data 52 weken

Alle bovengenoemde verzekeringsmogelijkheden geven dekking op de eigen locatie. Optioneel kunt u ook een dekking tijdens vervoer en verblijf buiten de eigen locatie kiezen. 

Optionele dekking voor transport.

Toeslagpremie wordt berekend over de waarde van alle transportabele elektronica.


Gewenst dekkingsgebied transport
Extra kosten


GlasWilt u eventueel aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen meeverzekeren?
Huurdersbelang


Inventaris en goederen


Opstal


FunderingenIs het te verzekeren pand getaxeerd?Slotvragen

Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager / het bedrijf van de aanvrager en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar en indien sprake is van een rechtspersoon tevens van de statutair directeur(en) / 
bestuurder(s) van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en) / bestuurder(s) daarvan. 
 

Zijn er schades veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de aangevraagde verzekering dekking biedt?Is er door een verzekeraar enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?Is er sprake geweest van aanraking met politie en/of justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een misdrijfMeer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Petra Nijs, via 010 - 288 49 64 of stuur Petra een e-mail.