Open menu

Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden


Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 64

Aansprakelijkheid

Ondernemen is risico nemen. Maar ook risico’s overzien en beperken. Als ondernemer bent u aansprakelijk voor uw eigen handelingen en voor die van uw bedrijf. Dit betekent dat u mogelijk de schade moet vergoeden wanneer er iets fout gaat. Partijen stappen tegenwoordig sneller naar de rechter, die claims steeds vaker inwilligt. Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in voor deze kosten.

We kennen 3 soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
  • Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Hiermee verzekert u uw financiële risico voor fysieke schade, zowel letselschade als zaakschade, geleden door derden, zoals uw klanten en uw (eventuele) werknemers, waarvoor u aansprakelijk bent.

  • Zaakschade:     schade aan bezittingen
  • Letselschade:   schade aan een persoon, lichamelijk of geestelijk

Voorbeeld zaakschade:
Een klant komt bij u langs om de ontwerpen te bekijken. U biedt hem een kop koffie aan, maar gooit de koffie per ongeluk over de jas van uw klant (=zaakschade). De schade aan de jas is verzekerd met de AVB.

Voorbeeld letselschade:
U heeft een kantoor met werknemers in dienst. Doordat er een internetkabel in het kantoor niet netjes weggewerkt is, struikelt een van uw werknemers en breekt daardoor zijn been (=letselschade). De schade die de werknemer heeft opgelopen is op de AVB gedekt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een kleine vergissing kan grote financiele gevolgen hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld een verkeerd advies geven of een foute berekening maken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u oploopt als u aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout. Zowel fouten die u zelf maakt als fouten van uw medewerkers, zijn verzekerd bij de BAV. Hiermee verzekert u uw financiële risico voor door uw klanten geleden vermogenschade waarvoor u aansprakelijk bent.

Voorbeeld:
U geeft een verkeerd advies aan uw klant. Daardoor leidt deze klant financieel verlies en stelt u daarvoor aansprakelijk. De kosten die hieruit voortkomen zijn gedekt met de BAV.

                            

Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)

Wanneer u bestuurder of commissaris bent en een verkeerde beslissing maak, waardoor de organisatie bijvoorbeeld failliet gaat, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Deze kosten worden gedekt door de BCA.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten, via 010 - 288 49 64 of stuur ze een e-mail.

Downloads