Open menu

Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden


Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 64

Pensioen

U zoekt als werkgever naar een passende pensioenoplossing. Naar een gezonde balans tussen goed werkgeverschap en beheersbaarheid van kosten.

Dat vraagt om modern, vitaal pensioenmanagement. Met onze uitgebreide expertise op dit vlak staan wij u bij met kundig advies.

Weten waar u aan toe bent
Er is veel te doen omtrent pensioen. De hoogte van de pensioenuitkeringen staat onder druk en daarmee in feite het gehele pensioenstelsel. Wat zijn de risico’s voor de komende jaren? Pensioen is niet zo zeker als het altijd heeft geleken; daar zijn we het allemaal over eens. Maar u wilt wel degelijk weten waar u aan toe bent. Bovendien hebben uw medewerkers recht op duidelijkheid en een solide oudedagvoorziening. Dat kan nog steeds. Wij staan u graag bij op dit vlak. 

Duidelijk beeld
Pensioenregelingen zijn complexe producten. Niettemin wilt u een duidelijk beeld hebben van wat er wettelijk en fiscaal mogelijk is. Dat beeld verschaffen wij u. Of u nu een nieuw contract wilt afsluiten of gewoon eens wilt nagaan of de bestaande regeling nog wel aansluit bij de wetgeving en wensen van u als werkgever. We proberen op allerlei manieren van toegevoegde waarde te zijn. Zo geven we cursussen voor HR-medewerkers en -verantwoordelijken, leden van de Ondernemingsraad (OR) en financieel verantwoordelijken. Ook schrijven we conceptaanvragen voor de OR. We sluiten ons aan bij nieuwe initiatieven en maken hen onderdeel van onze propositie. Denk aan premiepensioeninstellingen (PPI) of andere moderne online producten.

Passende regeling
Onze aanpak? Wij zorgen er op basis van een analyse en heldere rapportage voor dat u de regeling heeft die past bij uw eisen en wensen. We bijten ons vast in uw situatie en zorgen koste wat het kost voor een passende pensioenregeling, waar zowel u als uw werknemers mee vooruit kunnen. En waarvan wij ook de implementatie en het beheer organiseren. Dit alles met een helder en transparant beloningsmodel, waardoor u nooit wordt geconfronteerd met onverwachte extra uitgaven. Zo heeft u alles in één keer goed geregeld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 64 of stuur ze een e-mail.